O NÁS

Bezpečně na cestách

Jsme dobrovolným, samosprávným, nezávislým a nepolitickým sdružením osob, jehož účelem je zejména osvěta a vzdělávání v oblasti bezpečnosti provozu, bezpečného pohybu po pozemních komunikacích a v souvisejících oblastech. Součástí poslání Spolku je i zvyšování bezpečnosti při cestování a výuka správných návyků při dlouhých cestách, jakož i podpora rozvoje vztahu dětí, mládeže i dospělých k této problematice.

Jako zapsaný spolek připravujeme řadu činností a aktivit, kterými chceme naplňovat naše poslání. Mezi ně patří především následující:

  • podpora a organizace rekreační, volnočasové a zájmové práce s dětmi, mládeží a jejich rodiči
  • pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí pro neřidiče i řidiče
  • realizace neformálního vzdělávání dětí a dospělých
  • všeobecné zvyšování povědomí ve společnosti o bezpečnosti na pozemních komunikacích a při provozu na nich i mimo ně
  • aktivním vstupováním do procesů v oblasti dopravy, cestování či mototurismu
  • preventivní činnost a spoluprace s českými i zahraničními institucemi
  • vzdělávání karavanistů a hobby řidičů, kteří jezdí s velkými vozy či těžkými přívěsy
  • prevence pro všechny skupiny účastníků silničního provozu

Naše kompletní ověřené stanovy z registrace: