Za volant osobního automobilu již v 17 letech? Ano s L17

15.08.2023

Od 1. 1. 2024 bude možné usednout za volant osobního automobilu od 17 let. Nově schválená novela zákona o provozu na pozemních komunikacích  přesně toto umožní. Režim se nazývá L 17 a Česká republika se tak připojí k sousedních zemích z EU jako je např. Německo či Rakousko, kde již obdobný model funguje.

L 17 umožní sedmnáctiletým řidičům udělat  v autoškole závěrečné zkoušky na osobní automobil a pod dohledem mentora vyrazit do provozu. Výcvik v autoškole a závěrečná zkouška zůstane stejná jako doposud, pouze bude vše o rok dříve.

S mentorem, které může mít sedmnáctiletý řidič až čtyři , bude mladý řidič jezdit až do dovršení osmnáctých narozenin. Mentor bude zapsán v Evidenční kartě řidiče a to jak u mladého řidiče, tak u mentora samotného. Stále dokola skloňovaným mentorem může být kdokoli, kdo s tím souhlasí a splňuje následující podmínky: 

  • je držitelem řidičského oprávnění sk. B minimálně 10 let
  • v posledních pěti letech neměl zákaz řízení a současně má nula trestních bodů. 

Toto jsou v podstatě jediné podmínky, které zákon ukládá. Bohužel zákon neřeší, jak moc musí být mentor aktivním a zkušeným řidičem. Vezměme modelový příklad řidiče, který je držitelem řidičského oprávnění sk. B již 50. let, ale v posledních 49. letech neseděl za volantem (takových to řidičů je u nás mnoho), takže má nula trestních bodů a přitom může být mentorem sedmnáctiletého řidiče.

Mentor vždy musí sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu. Jeho povinností je na mladého řidiče dohlížet, případně dávat pokyny ,aby předešel chybám mladého řidiče, neboť při vážnějším pochybení, lze postihovat za případný přestupek i mentora. Vozidlo mladého řidiče s mentorem, na rozdíl od sousedních zemích EU, není žádným způsobem označeno.

Velkou výhodou sedmnáctiletých řidičů je, že získají o rok dříve také skupiny, které se dávají k ,, béčku" automaticky. Pokud si již tyto skupiny neudělali dříve, tak dostanou sk. AM tedy motocykly s konstrukční rychlostí do 45 km/h nebo sk. A1 s automatickou převodovkou, tedy skútry do 125 ccm3. Zde již přítomnost mentora není zapotřebí, jelikož minimálně věková hranice na sk. AM je 15 let a na sk. A1 je 16 let. 

Režim L17 je možné uplatnit i pro řidičské oprávnění B s harmonizovaným kódem 96, tedy pro jízdu se soupravou do 4250 kg, kde přípojné vozidlo přesahuje hmotnost 750 kg. Jedná se o dnes velmi populární B96.


Zrekapitulujme si přehledně výše napsané k L17:

  • Žadatel v režimu L17 bude moct získat řidičské oprávnění skupiny B již  věku 17 let. (To znamená zahájit výuku a výcvik v autoškole již v 15,5 letech)
  • Žadatel absolvuje  výuku a výcvik v autoškole jak je známe dnes a to včetně složení obvyklých závěrečných zkoušek.
  • Mladý řidič v režimu L17 bude smět do 18 let řídit pouze pod dohledem svého mentora!
  • Mentor musí splňovat minimálně desetileté držení řidičského oprávnění skupiny B a v poslední pětiletce nesměl mít zákaz řízení. Nutností je i nulové bodové konto.
  • Mentor musí při jízdě sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu.
  • L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i všech mentorů.