Víte jak se soupravou delší 7 metrů jezdit v jízdních pruzích?

19.08.2022


Jízda se soupravou má svá pravidla a je jedno jestli táhnete vlek s cementem na chalupu, loď na Jadran či  pravidelně cestujete s karavanem. Určitě nebude na škodu si jízdu v jízdních pruzích, pár let od autoškoly připomenout. 

Jízda se soupravou delší 7 metrů

Jízda se soupravou, s karavanem, má svá pravidla, která si možná neuvědomujeme. Zákon o provozu na pozemních komunikacích se v § 12 věnuje jízdě v jízdních pruzích a tam jsou pro soupravy nad 7 metrů délky jistá specifika. Zásadní je si uvědomit, že délku 7 metrů přesáhneme skoro pokaždé, když za běžné vozidlo zapojíme průměrný vlek či karavan. Vždyť například populární "oktávka" v kombiku má 4,7 metru. 

Ale vraťme se zpět k jízdě. Rozdílná pravidla platí v obci a jiná mimo ni. Pokud budeme citovat: "V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru.... řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m..., smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování." Zároveň platí, že o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování. Pozor na to, že ve výjimkách, kdy smíme užít ostatní než dva krajní pruhy není předjíždění!

Mimo obec je pak jasné, že se jezdí v pravém jízdním pruhu, což mnozí nedodržují. I zde ovšem v případě více jízdních pruhů platí ustanovení o využití výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky. Při jízdě s přívěsným vozíkem je nezbytné uvědomit si také nutnost sledovat dopravní značky, na které nejsme z běžného provozu s osobním vozem zvyklí. Například průjezdné výšky a šířky, váhové limity a to včetně těch na dodatkových tabulkách či dopravní značku "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez." (viz. foto). 

Přesto, že je na ni vyobrazený nákladní automobil, tak zakazuje vjezd vozidly nebo právě soupravami, jejichž délka přesahuje údaj uvedený na dané značce. Přehlédnutí těchto značek nám může způsobit nemalé komplikace.

Pokud jsme zmiňovali šířku přívěsu, tak důležitá je i kontrola, zda vidím dobře zadní roh přípojného vozidla a situaci za ním ve zpětném zrcátku. Pokud tomu tak není, což je u širších vleků (skříně, karavany, lodě) velmi běžné, je nezbytné užít některý z druhů přídavných zrcátek.