Znáte povinnosti cyklisty a věci kolem kola?  

03.07.2023

Léto je spojeno s výlety a dovolenými. Mnozí z nás volí jako prostředek k odpočinku a

poznávání kolo. Znáte všechny věci kolem kola, co byste znát měli? Raději se na kola,

cyklisty a cyklistiku podíváme v dnešním povídání, abychom i o prázdninách jezdili na

cestách bezpečně!

Bezpečnost.

Na prvním místě je vždy bezpečnost. Je dobré, abychom byli dobře vidět i nad rámec zákonných

povinností a to především za snížené viditelnosti (soumrak, déšť…). Také děláme vše proto,

abychom viděli my. Sledujeme proto pečlivě situaci v provozu, netelefonujeme, nesvačíme za jízdy

a určitě neposloucháme ve sluchátkách své oblíbené písničky či podcasty. Své úmysly

dáváme najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při

každé změně směru jízdy dávejme včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se

nezapomeňme ohlédnout. Buďme ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.

Nezdržujme provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejme ostatním řidičům. Jezděme co

nejblíže u pravého okraje silnice a nikdy nejezděme dva vedle sebe.

Pro jízdu na kole se rozhodujme vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněme také

k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. Nepřeceňujme své sily a ani síly

ostatních.

Své nezastupitelné místo má v bezpečnosti samozřejmě přilba. Jezdci do 18 let ji mají povinnou ze

zákona a je důležité ji mít také správně upevněnou, ne pouze nasazenou. Je to nešvar, který se

velmi často objevuje. Velký smysl však přilba dává i u dospělých cyklistů. Vždyť jednou ze

základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Při střetu vozidla s cyklistou či

pádu z kola dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou

překážku, jako například strom, patník či zídky. Cyklistická přilba přitom umí zabránit až 85% úrazů

hlavy a dokonce 88% úrazů mozku a to je dost pádný argument pro její používání.

Velký podíl na bezpečnosti má také samotný bicykl. Ten by měl být samozřejmě správně

sestavený (pozor na dotažení kol po převozu například v garáži obytného auta), s dostatečný

tlakem v pneumatikách a všemi zákonem stanovenými prvky viz. naše inforgrafika. K ní bychom

snad jen pro upřesnění doplnili, že za snížené viditelnosti jsme povinni mít za jízdy rozsvícen

světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo

přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, můžeme

použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Cyklisté a zákon.

Výše již zaznělo že z pohledu zákona 361/2000 sb. jsme jako cyklisté řidiči. Řidič je totiž účastník

provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo, a to právě v našem případě,

nemotorové vozidlo, které se pohybuje pomocí lidské síly.

Tím pádem nesmíme, citujeme opět zákon, požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku

během jízdy, řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky

nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě

pod jejich vlivem. Zároveň nesmíme řídit vozidlo, jestliže je naše schopnost k řízení vozidla

snížena v důsledku zdravotního stavu.

Podle policejních statistik je právě alkohol "za řidičky" jeden z nejčastějších přestupků kolařů. Těmi

dalšími jsou například nerespektování dopravních značek a ignorování světelné signalizace, jízda

za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení či nedostatečné technické vybavení -

nevyhovující stav. To není úplně dobrá vizitka.

V § 57 je dále zmíněno, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za

jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly

řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě

musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Pokud cestujete s dětmi je dobré si připomenout, že za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík,

který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky. Použita dětská sedačka musí mít

pevné opěry nohou a cyklista do 10 let se smí účastnit provozu pouze v doprovodu osoby starší 15

let.

Užijme si léto pohodově a aktivně a tak všeobecně, si připomeňme, že by bylo skvělé, abychom se

chovali vždy tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.

Prohlédněte si či stáhněte naší grafiku pro cyklisty!