Předjíždění cyklistů od 1. 1. 2022

13.01.2022

Od 1. ledna platí dlouho diskutovaná nová pravidla pro předjíždění cyklistů, tak pozor na to!

Řidič motorového vozidla je povinen dodržet boční odstup 1,5 metru. V místě nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je to pak nejméně 1 metr.V této souvislosti došlo i ke změně u tzv. "plné čáry", tedy u vodorovné dopravní značky V1a! Tu nyní můžeme přejíždět právě i z důvodu předjíždění cyklisty. Tato změna neplatí u dvojité podélné čáry souvislé!!